Virtuella möten: en e-kurs

Hi
This post is in Swedish

Diploma Utbildning har precis släppt min e-kurs i hur man leder människor i möten på distans.
Youtube-klippet är en kort "teaser"

Håller ni med om att det kräver ännu mer av en mötesledare, när mötet är ett virtuellt/digital/distansmöte?

2 Likes

Visst, men även av de andra deltagarna, eller hur?

Har du lite mer info om kursen samt en länk där man kan anmäla sig/köpa den?

Det krävs inte mer av en skicklig mötesledaren att leda möten virtuellt. Det som krävs är bra tekniska hjälpmedel och anpassade spelregler.

https://www.diplomautbildning.se/utbildning/Virtuella-moten/230/

där finns mer info om kursen

//AL

1 Like

Ohoj Krister. Kan bara konstatera att vi har olika uppfattningar och att det är helt ok.
Allt gott
//AL

Varför har du Golden Gate bron i bakgrunden? :stuck_out_tongue_winking_eye:

Självklart är det okej att ha olika olika uppfattningar, men det vore spännande att höra varför ni har varsin uppfattning? Hint: Det här är ju ett diskussionsforum så att vi kan dra någon nyttja av våra olika åsikter (t.o.m. lära oss något, kanske…)

Vi har alltså två åsikter från två erfarna mötesexperter:

och

Vill ni utföra lite hur ni menar? @krister.forsberg håller ju med att det krävs något vid virtuella möten fast han menar att det gäller inte mötesledaren…

Christof önskade mer detaljer. Bra där. Hade inte tid senast. Just det faktum att du har flera tekniska val med dess inneboende förtjänster och framför allt begränsningar gör att du som mötesledare måste förstå dem, kunna hantera dem och kunna hantera människor du kanske inte ens ser (som i ett telefonmöte). Och som du själv nämner Krister, så krävs också anpassade spelregler. Allt detta sätter större krav på en mötesledare. Komplexa frågeställningar, olika tidszoner, kortare koncentrationsförmåga och distraktioner gör det också svårare att hantera virtuella möten jämfört med de fysiska.
Jag har skrivit en enkel gör-så-här-guide tillsammans med kollegan Micke Darmell. Den heter Virtuella möten och finns bland annat på Virtuella möten : hur du leder människor i möten på distans - Antoni Lacinai, Micke Darmell - Häftad (9789174633948) | Bokus
:slight_smile:
//AL

1 Like

Antoni, Lätt att påstå något. Virtuella möten har sina begränsningar. Det outtalade kommer inte fram när vi inte kan avläsa kroppsspråket. I den mening har du rätt att det är svårare att leda när ledaren inte har gruppen i rummet. Våra hjärnor kan inte förstå vilka signaler kroppsspråket signalerar. Du har också rätt att det krävs mer av mötesledaren att leda grupper som arbetar med komplexa uppgifter. Men det är krav på mötesledaren att hantera de tekniska hjälpmedlen snarare än krav på att leda gruppen. Jag vågar påstå att det går inte att lösa komplexa uppgifter i virtuella möten. T ex lösa problem, arbeta med orsak-verkansamband. Hur kan du samla en grupp virtuellt framför en karta ritad på väggplast fylld med Post-it som ska flyttas runt och kompletteras med nya Post-it. Här måste mötesledaren skapa interaktion i grupp och samtidigt få ut det mesta och det bästa från var och en.