”Möten har blivit en soptunna för alla möjliga frågor”

Från artikeln ovan:

Det är officiellt: Svenskt arbetsliv präglas av ett ”abnormt” antal möten. Ja, det står så på Sveriges officiella hemsida sweden.se, ett skattefinansierat projekt som syftar till att sprida fakta om Sverige i omvärlden. Även om den humoristiska betraktelsen på hemsidan nog bör tas med en nypa salt, är det ett faktum att svenska chefer är hjärtligt trötta på dåliga möten.

Det visar en undersökning från tidningen Chef.

Över hälften av cheferna, 54 procent, anser att mötena på jobbet är för många. Det är över tio procentenheter fler än när Chef ställde samma fråga för tre år sedan.

1 Like

För att kunna bedömma resultat från en enkätundersökning är det bra att veta hur frågorna var formulerade. Tyvärr är frågorna som tidningen Chef ställde i denna undersökningen inte tillräckligt balancerade,dvs. de uppmuntrar respondenterna att ge vissa svar mer än andra. Detta gäller särskilt frågan: “Har du för många möten på jobbet?”, “Försöker du undvika möten som inte känns meningsfulla?”, “Upplever du att mötena du går på är effektiva?” och “Händer det att du sysslar med annat under pågående möte, exempelvis kollar mobilen?” (se nedan).

Men ändå är det ett bra initiativ av tidningen att få in lite mer information om våra jobbmöten, även om enkäten skulle kuna förbättras ur en vetenskaplig blickvinkel. Här är frågårna samt svarsalternativ som de såg ut i år:

Möten på jobbet väcker engagemang – det visade sig för tre år sedan, när vi granskade möteskulturen på svenska arbetsplatser. En stor del av chefers arbetstid går åt till möten, men frågan är hur fruktbara de är.
Nu gör vi om undersökningen. Vad har hänt sedan sist? Har dina möten blivit bättre, sämre, färre eller fler? Har den nya tekniken gjort mötena du deltar i mer effektiva? Eller är det rentav tvärtom?
Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten – resultatet presenteras i kommande nummer av Chef, där vi också ska försöka ge svar på frågorna ovan!

Hur gammal är du?
Under 30 år
30-40 år
41-50 år
51-60 år
Över 60 år

Är du kvinna eller man?
Kvinna
Man
Vill inte definiera

Vilken befattningsnivå har du?
Chef på lednings- eller stabsnivå
Mellanchef, t ex enhetschef
Gruppchef, arbetsledare eller motsvarande
Är ej chef idag

Har du för många möten på jobbet?
Ja
Nej, lagom antal
Nej, för få

Försöker du undvika möten som inte känns meningsfulla?
Ja
Nej

Upplever du att mötena du går på är effektiva?
Ja, alltid
Ja, oftast
Nej, sällan
Nej, aldrig

Händer det att du sysslar med annat under pågående möte, exempelvis kollar mobilen?
Ja
Nej

Hur ofta har du möten via dator eller telefon (t ex videokonferens, chatt, Skype)?
Aldrig
Någon gång per år
Någon gång per månad
Någon gång per vecka
Varje dag

Hur många timmar lägger du på möten varje vecka?
0-5 timmar
5-10 timmar
10 timmar eller mer

Hur många möten har du i genomsnitt varje vecka (externa och interna)?
1-5
5-10
10 eller fler

Hur långa brukar dina möten vara i genomsnitt?
30 minuter eller kortare
30-60 minuter
1-2 timmar
2 timmar eller längre

När på dagen lägger du oftast dina möten?
Klockan 8-11
11-13
13-15
15-17
Klockan 17 eller senare

Vilket är ditt bästa mötestips?

Har du någon gång upplevt ett riktigt misslyckat möte? Vad hände?