Boksläpp i Lund: Mötesboken

Tid: 25 oktober 2019, kl 15:00-16:00
Plats: Rum 335, Sociologiska institutionen (Hus G), Sandgatan 11, Lund, Sweden
Kontakt: @malin.akerstrom


Mötesboken

Patrik Hall, Vesa Leppänen, Malin Åkerström

Förlag: Egalité

Varför alla dessa möten? Många människor klagar över sina möten samtidigt som arbetslivet består av allt fler möten. I mötesfloran hittar man allt från styrelsemöten till informellt mingel. Hur ser det förändrade möteslandskapet ut? Ämnet för Mötesboken kretsar kring denna och liknande frågor.

Enligt författarna organiseras arbetslivet via möten och möteskedjor. Där ägnar sig deltagarna åt att definiera organisationens mål, diskutera medel för att uppnå dem och analysera omvärlden. Karriär, status och makt är starkt kopplade till möten, där bland annat mötesmänniskornas diplomatiska kompetens tas i bruk. Men möten är inte alltid centrala. Inte sällan flyr människor till sina mobiler eller sitt klotter under mötet och vissa skolkar från dessa sammankomster.

Som ett svar på en utbredd möteskritik har en mötesindustri vuxit fram; här presenteras löften om effektiva, meningsfulla och underhållande möten. Ett exempel i det samtida möteslandskapet är ”almedalisering”, evenemang av festivalkaraktär med tonvikt på informellt mingel. Avslutningsvis lanseras begreppet Homo concregatio som benämning på den nya mötesmänniskan.

Källa: Boksläpp: Mötesboken | Department of Sociology

1 Like

I’m wondering if the automatic translation may have made an error here? Could you shed some light on this term, please?

1 Like

LOL, well, isn’t it somewhat comforting to be reassured that artificial intelligence is indeed artificial?

Anyway:

is a failed attempt at translating

which, I assume, is a misspelling of “Homo congregatio”, which I read as “the gathering (hu)man”. You get the idea…

Artificial and amusing. Because while I know you all are a bit more progressive than we are, this one caught me by surprise. :grin: